Cập nhật: 14:07:33 05/09/2023

Bước 1: Truy cập phần mềm thi pháp luật trực tuyến tại địa chỉ: https://tplbienphong-nuithanh.thiphapluattructuyen.net/

Bước 2: Nếu chưa có tài khoản để đăng nhập, chọn “ĐĂNG KÝ”  bên trên góc phải màn hình để đăng ký tài khoản

Bước 3: ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN, bao gồm 02 phần:

1. THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập: Tên đăng nhập từ 5 ký tự trở lên, viết liền không dấu (Ví dụ: nguyenvana, vanminh,…)

Mật khẩu: Mật khẩu có độ dài từ 5 ký tự trở lên viết liền không dấu (Ví dụ: 12345, abc123,…)

Xác nhận lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu đã nhập (Ví dụ: 12345, abc123,…)

2. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: Điền đầy đủ có dấu (Ví dụ nhập: Nguyễn Văn Minh, Trần Thị Thu Hiền,…)

- Địa chỉ hoặc đơn vị công tác: (Ví dụ: xã Tam Tiến). Nếu bạn không sinh sống hoặc làm việc trên địa bàn huyện Núi Thành vui lòng chọn ĐƠN VỊ KHÁC

Ngày tháng năm sinh: Chọn hoặc nhập vào theo đúng định dạng  (Ví dụ: 10/11/2003)

Giới tính: Chọn Nam hoặc Nữ

- Số điện thoại: Nhập Số điện thoại của cá nhân

- Email: Nhập địa chỉ email nếu có

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin đã khai báo ở Bước 3 (Chú ý thông tin khai báo phải đầy đủ và chính xác). Chọn ĐĂNG KÝ để hoàn thành việc đăng ký

Bước 5: Sau khi đăng ký xong chọn  “ĐĂNG NHẬP” bên trên góc phải màn hình ,nhập thông tin bao gồm: “Tên đăng nhập, mật khẩu” để tham gia cuộc thi.

Bước 6: Hệ thống sẽ hiển thị “ tên đợt thi, số câu hỏi, tổng số điểm, thời gian làm bài, ngày thi”. Chọn “Bắt đầu thi” để bắt đầu làm bài thi.

Thí sinh trả lời câu hỏi theo thời gian đã quy định.

Sau khi làm bài xong, thí sinh chọn “Nộp bài” để hoàn thành bài thi của mình, đồng thời xem kết quả làm bài của mình (Số câu trả lời đúng, Tổng số điểm, Thời gian làm bài thi)

Chọn “LÀM BÀI THI” bên trên góc phải màn hình để làm lại bài thi (Chú ý: Mỗi thi sính được dự thi tối đa 02 lần/đợt thi)

Thí sinh có thể tra cứu kết quả làm bài của mình bằng cách chọn “TRA CỨU KẾT QUẢ

Bước 7: Sau khi thi xong, thí sinh chọn “ĐĂNG XUẤT” bên góc phải màn hình để thoát khỏi hệ thống

Bước 8: Trường hợp thí sinh quên mật khẩu chọn “ĐĂNG NHẬP” bên góc phải màn hình xong chọn "QUÊN  MẬT KHẨU" sau đó nhập đúng địa chỉ email đã đăng ký để xác nhận lại mật khẩu mới